We gotta 18" salmon filet...need some ideas...

Printable View