A Bermuda Triangle ĎDeath Vortexí

AAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!